Genel Kullanım Koşulları

Bu sözleşme; www.qnbeyond.com’u (“Web Sitesi”) ziyaret eden, yarışmalara başvuru yapan, süreçlere katılım gösteren herkesin (“Kullanıcılar”) Web Sitesi erişimi / kullanımıyla ilgili şartlar hakkında, QNB Finansbank A.Ş. ile arasındaki hak ve yükümlülükleri belirlemektedir; bu nedenle tüm metni dikkatlice okumanız ve anlamanız önemlidir.

QNBEYOND, QNB Finansbank A.Ş. bünyesindeki inovasyon platformu olup, bu Web Sitesi QNB Finansbank A.Ş. adına QNBEYOND tarafından yürütülmektedir.

Web Sitesini kullanan, bilgi, resim, görüntü, video, gibi yazılı ya da görsel materyal gönderen tüm Kullancılar bu şartları okumuş ve kabul etmiş sayılırlar.

Kullanıcıların Web Sitesini, burada yer alan gizlilik hükümlerine ve/veya yasalara aykırı olarak kullandıkları tespit edilir ve/veya yetkili mercilerce bu konuda bir tespit veya inceleme talebi gelirse, QNBEYOND yasada belirtilen sınırlar çerçevesinde kendisinden talep edilen bilgileri paylaşabilir.

QNBEYOND, her zaman bu sözleşmeyi değiştirip güncelleme hakkını saklı tutar.

Kullanıcı yükümlülükleri

QNBEYOND; Kullanıcılara, Web Sitesine mesaj, yorum, dosya, belge, içerik yükleme imkanı verebilir. Web Sitesine, beyan edilen her türlü fikir, düşünce Kullanıcının tamamen kendi kişisel görüşüdür ve sadece kendisini bağlar, QNBEYOND ya da yöneticilerinin bu hususta herhangi bir sorumluluğu bulunmaz.

Kullanıcılar; Anayasa, Türk Ceza Kanunu ve ilgili özel kanunlar nedeniyle suç sayılan ve/veya tazminat gerektiren, içeriği hukuka aykırı, yıldırıcı, tehdit edici, hakaret niteliğinde olan, genel ahlaka aykırı, yakışıksız, edebe aykırı, pornografik, aşağılayıcı, karalayıcı, küfürlü, lekeleyici vb. türde olan, kamu güvenliği ve milli birlik ve beraberliği bozucu, kamu menfaatine ve temel hak/özgürlüklere aykırı, eylem, yazı, video, fotoğraf, slogan, resim, karikatür, çizgi, söz, şarkı, melodi, yorum gibi hususların Web Sitesi’nde yer alamayacağını bildiklerini, aksi halde kişisel olarak bizzat sorumlu olacaklarını ve QNBEYOND yönetiminin bu nedenle muhatap olacağı her türlü talebi karşılamakla ve ödemek zorunda kalacağı para cezaları dahil her türlü tazminatı QNBEYOND yönetimine ödemekle yükümlü olduklarını peşinen kabul ederler.
Kullanıcılar, Websitesi üzerinden doğrudan veya dolaylı olarak reklam/tanıtım, ticari amaçlı mobil ve interaktif uygulamalar yapamaz.

Kullanıcılar, diğer kullanıcıların (birey ya da kuruluş) özel, gizli programlarına, dosyalarına, bilgilerine ya da benzer nitelikte içeriğe sahip alanlarına izinsiz olarak ulaşmamayı, bunları kullanmamayı kabul eder. Aksi takdirde bunlardan doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.
QNBEYOND herhangi bir zamanda ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verilen hizmetleri ve/veya kendisine iletilmiş olan fikirlerin uygulanmasını sürekli veya geçici olarak durdurabilir ya da iptal edebilir, Kullanıcılar bunu kabul eder.

Kullanıcılar, başkalarının Web Sitesini kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı etkinliklerde bulunamaz, sunucuları ya da veri tabanlarını otomatik programlarla aşırı yükleyip kilitleyemez. Aksi durumdan doğabilecek her türlü hukuki, cezai sorumluluk kendisine aittir.

Yasal sorumluluk

Kullanıcılar, internet ortamında ifade ettikleri, yükledikleri tüm düşüncelerin, eylem, yazı, video, fotoğraf, slogan, resim, çizgi, yorum, söz, şarkı, melodi, gibi fikri eserlerin kendisine ait olduğunu veya onları kullanma, yayma, umuma arz etme, ticaret mevkiine koyma vs konularında yetkisi olduğunu, aksi durumlarda QNBEYOND yönetimi ve/veya Web Sitesine yönelik her türlü talep ve/veya takipten bizzat sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder.

Kullanıcılar, gerçekleştirdikleri eylem, yayımladıkları yazı, video, fotoğraf, slogan, resim, karikatür, çizgi, söz, yorum gibi materyalin niteliğinden ve içeriğinden resmi kurum, kuruluşlar, üçüncü kişiler yanında QNBEYOND yönetimine karşı da ayrıca şahsen sorumludur.

Kişisel veriler

Kullanıcılar kendisinden istendiği takdirde, kimlik bilgileri, telefon bilgileri, tebligat adresi, yazışma adresi, e-posta, telefon, IP numarası gibi her türlü bilgiyi gerçeğe uygun bir şekilde vermek durumundadır.

Web Sitesi’nde paylaştığınız tüm bilgileriniz güvenle saklanır ve yasal çerçeve dışındaki 3. kişilere açıklanmaz. Kural olarak Web Sitesi ve Kullanıcılar arasındaki her türlü yazışma, kişisel bilgiler vb. sır niteliğindendir ve ifşa edilmez. Bu durum sadece yasal zorunluluk bulunması hallerinde ihlal edilebilecek olup, bu ihlal hukuka aykırı olmayacağı gibi hukuksal bir sorumluluk da doğurmaz. Ancak bu durumda bile hak sahibinin mağduriyetinin sınırları mümkün olduğunca dar tutulmaya çalışılır.

Kullanıcılar yayınladıkları eylem, yazı, video, fotoğraf, slogan, resim, karikatür, şarkı, melodi, görüntü, çizgi, söz, yorum gibi tüm fikri ve sınaî eserlerin kullanılmamasını QNBEYOND’dan talep edebilir. Kullanılmaması talep edilen veri ve materyal QNBEYOND tarafından kullanılmayacağı gibi gelecekte üçüncü kişilere de devredilmez. Ancak bu korumadan yararlanabilmek için Kullanıcıların kullanılmasını istemediği öğenin 3. kişilere devri ve umuma arzından önce bunu talep etmesi zorunludur. Aksi halde QNBEYOND ve yöneticilerinin kontrol, geri alma, silme, sildirme konularında denetim ve sorumluluğu söz konusu değildir.

Yasal İzinler

Kullanıcılar, kendilerine ait olduğunu açıkladıkları bilgilerin ve taahhüt ettiklerinin gerçeğe aykırı olmasından sorumludur.

Kullanıcılar, Web Sitesinde yer verilen verilerin bireysel amaçlar için kullanılamayacağını, ticarete konu yapılamayacağını, QNBEYOND dışında 3. kişilere devredilemeyeceğini, stok, arşiv yapılarak kullandırılmayacağını; özetle Web Sitesi’nde belirlenen koşullar ve izin dışında kullanılamayacağını, kullandırılamayacağını kabul eder.

Marka kullanımı

Web sitesinde üçüncü kişilere ait belirli markaların ve diğer ayırt edici isimlerin ve/veya işaretlerin kullanılması bu kişilerle QNBEYOND arasında herhangi bir ilişki olduğu veya aralarında lisans anlaşması olduğu veya QNBEYOND yönetiminin söz konusu üçüncü kişilerin mal, hizmet ve işlemlerini onayladığı anlamına gelmez.

Güvenlik

QNBEYOND, Web Sitesinde güvenlik için gerekli tedbirleri almaya özen gösterir. Kullanıcılar tarafından verilen bilgiler üçüncü kişilerle paylaşılmaz ve kullandırılmaz.

QNBEYOND, hem Web Sitesinin hem de Kullanıcıların bilgi güvenliğine büyük önem vermektedir. Bu nedenle, sistemde düzenli olarak güvenlik testleri yapılır ve herhangi bir güvenlik açığına izin vermemek için çaba gösterilir.

18 yaşından küçükler

Kullanıcılar, Web Sitesi üzerinden yürütülen ve yasalar gereğince temyiz kudretine sahip reşit kişilerce yapılması gereken işlem ve faaliyetleri ancak kanunen reşit sayılan kişilerin (18 yaşından büyük olma koşulu başta olmak üzere) yapabileceğini, reşit olmayan kişilerin (18 yaşından küçükler başta olmak üzere) ancak yasal temsilcileri aracılığıyla işlem yapabileceğini, aksi halde QNBEYOND yöneticilerinin bir sorumluluğu olmayacağını bildiklerini kabul ederler.

Uygulanacak hukuk

Web Sitesinin kullanımından, ya da burada yazılı hüküm ve hukuki ilişkilerin uygulanmasından doğabilecek tüm uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

QNBEYOND Genel Kullanım Koşullarını gerekli gördüğü zaman ve hallerde güncelleyebilir.

Kullanıcıların, QNBEYOND yönetimine bildirdiği adres, yapılacak her türlü bildirim için yasal adres kabul edilir.

Kullanıcılar, yukarıdaki hükümlerin tamamını okuduğunu ve kabul ettiğini beyan eder.

Fesih

Herhangi bir zamanda, hiçbir uyarı ve ihtara gerek olmaksızın QNBEYOND uygun gördüğü takdirde ve hiçbir gerekçe göstermeden Web Sitesinin erişimini veya kullanımını engelleyebilir.
BAŞA DÖN

Çerez Kullanımı

Çerezler açıktır. Şu an web sitemizin tamamen optimize edilmiş halini görmektesiniz. Ayrıntılı bilgi için Çerez Politikamızı inceleyiniz.